خدمات توسعه نرم افزار در یک نگاه

 1. مشاوره در طراحی ، تولید و پیاده سازی نرم افزار
 2. طراحی ، توسعه و سفارشی سازی نرم افزار
 3. ارائه راهکارهای مبتنی بر شرپوینت
  • مدیریت مستندات DMS
  • مدیریت مستندات مهندسی EDMS
  • نرم افزار مدیریت جلسات
  • مدیریت وظایف ستادی
  • پورتال اینترنتی
  • مدیریت دانش KM
  • مدیریت منابع انسانی HRM
 4. ارائه راهکارهای مبتنی بر کنترل پروژه EPM
  • ماژول تعریف و تصویب پروژه
  • مدیریت قراردادها
  • مدیریت صورت وضعیت ها
  • مدیریت TimeSheet
 5. مدیریت آموزش مجازی LMS
 6. مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
 7. سامانه مدیریت فروشگاههای زنجیره ای
 8. مدیریت انبارهای صنعتی
 9. طراحی و تولید اپلیکیشن های موبایل
 10. طراحی و تولید سایت های اینترنتی ، اینترانتی و پورتال