خدمات شبکه اختصاصی سروش رسانه

مرکز داده‌ شرکت سروش رسانه با فراهم کردن فضایی منطبق بر استانداردهای جهانی و حرفه‌ای این صنعت، امکان اجاره فضا را در داخل کشور برای سازمان‌ها و موسسات بزرگ فراهم کرده است.سازمان‌ها و موسساتی که سرور ها و تجهیزیات خود را پیکر بندی کرده اند اما برای نگهداری آنها و تامین منابع مورد نیاز مثل برق، اینترنت امن پر سرعت، فضای مناسب و غیره، با مشکل مواجه هستند، می توانند از این سرویس شرکت سروش رسانه استفاده نمایند.

 

دریافت خدمات و سرویس از سروش رسانه