نظرسنجی سروش رسانه

مشتری محترم شرکت سروش رسانه
احتراماً جهت بهبود پاسخگویی و سرویس دهی شرکت سروش رسانه خواهشمندیم که فرم مربوط به رضایت مشتریان را پرنموده تا ما را در ارائه خدمات همیاری کنید.