ارائه آی پی اختصاصی سروش رسانه

این شرکت به عنوان یکی از اولین و بزگترین نمایندگان فعال LIR دارای مجوز از شرکت RIPE (شرکت ناظر بر استفاده از آی ‌پی آدرس‌ها در اروپا و خاورمیانه) می باشد .

شرکت سروش رسانه با دارا بودن بیش از یکصد هزار آی پی آدرس، جزو بزرگترین دارندگان آی پی در کشور می باشد که مزایای آن در چند بخش زیر می توان خلاصه نمود:

• عدم وابستگی به شرکت سرویس دهنده

• عدم وابستگی به Public IP های شرکت های Provider

• عدم نیاز استفاده از آی پی آدرس های شرکت های Provider

• کاهش حمله اینترنتی و بدافزاری به دلیل متفاوت بودن رنج IP مصرف کننده نسبت به رنج IP آدرس های شرکت های Provider

• ثبت اطلاعات IP به نام خود مشترک در RIPE

• داشتن AS Number مستقل

• امکان استفاده از پروتکل BGP

• امکان برقرای ارتباطات اینترنت با چندین Provider

• به دلیل مالکیت IP، در صورت قطع ارتباط با یکی از تامین کننده گان، اختلالی در داخل شبکه مصرف کننده ایجاد نمی گردد.