سرویس‌های ابری سروش رسانه

برای شروع حرفه‌ای و قدرتمند

پلن یک - Plan A1

راه‌اندازی اولیه (رایگان)

 • ۴ هسته
  سی‌پی‌یو
 • ۸ گیگابایت
  رم
 • ۴۰ گیگابایت SSD
  فضا
 • ۱ عدد
  IP اختصاصی
 • ۱۰۰ گیگابایت (رایگان)
  پهنای باند
پلن دو - Plan A2

راه‌اندازی اولیه (رایگان)

 • ۶ هسته
  سی‌پی‌یو
 • ۱۲ گیگابایت
  رم
 • ۱۲۰ گیگابایت SSD
  فضا
 • ۱ عدد
  IP اختصاصی
 • ۱۰۰ گیگابایت (رایگان)
  پهنای باند
پلن سه - Plan A3

راه‌اندازی اولیه (رایگان)

 • ۸ هسته
  سی‌پی‌یو
 • ۱۶ گیگابایت
  رم
 • ۱۶۰ گیگابایت SSD
  فضا
 • ۱ عدد
  IP اختصاصی
 • ۱۰۰ گیگابایت (رایگان)
  پهنای باند
پلن ویژه - Special

راه‌اندازی اولیه (رایگان)

 • ۸ هسته
  سی‌پی‌یو
 • ۲۴ گیگابایت
  رم
 • ۲۰۰ گیگابایت SSD
  فضا
 • ۱ عدد
  IP اختصاصی
 • ۱۰۰ گیگابایت (رایگان)
  پهنای باند
پلن حرفه‌ای - Professional

راه‌اندازی اولیه (رایگان)

 • ۸ هسته
  سی‌پی‌یو
 • ۳۲ گیگابایت
  رم
 • ۳۰۰ گیگابایت SSD
  فضا
 • ۱ عدد
  IP اختصاصی
 • ۱۰۰ گیگابایت (رایگان)
  پهنای باند