آی پی

 • ارائه خدمات واگذاری آی پی

  اين شرکت به عنوان يکی از اولین و بزگترین نمايندگان فعال LIR دارای مجوز از شرکت RIPE (شرکت ناظر بر استفاده از آی ‌پی آدرس‌ها در اروپا و خاورميانه) می باشد . 

  شرکت سروش رسانه با دارا بودن بیش از یکصد هزار آی پی آدرس، جزو بزرگترین دارندگان آی پی در کشور می باشد که مزایای آن در چند بخش زیر می توان خلاصه نمود:

  عدم وابستگي به شرکت سرويس دهنده

  عدم وابستگي به Public IP هاي شرکت های Provider

  عدم نياز استفاده از آی پی آدرس های شرکت های Provider

  کاهش حمله اينترنتی و بدافزاری به دليل متفاوت بودن رنج IP مصرف کننده نسبت به رنج IP آدرس های شرکت های Provider

  ثبت اطلاعات IP به نام خود مشترک در RIPE 

  داشتن AS Number مستقل

  امکان استفاده از پروتکل BGP

  امکان برقراي ارتباطات اينترنت با چندین Provider

  به دلیل مالکیت IP، در صورت قطع ارتباط با یکی از تامین کننده گان، اختلالی در داخل شبکه مصرف کننده ایجاد نمی گردد.