تقسیم کار ملی در توسعه پهن باند کشور با حضور دکتر واعظی صورت گرفت
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۹ ۱۱۳۰
تقسیم کار ملی در توسعه پهن باند کشور با حضور دکتر واعظی صورت گرفت
در نشستی با حضور دکترواعظی، دوایی، عمیدیان و مهندسین قنبری، جهانگرد و خسروی و همچنین مدیران عامل شرکت های مخابرات ایران، استان تهران، ایرانیان نت، FCP ها، اپراتورهای تلفن همراه و دیگر مسئولان ذی ربط، سند تقسیم کار ملی در توسعه پهن باند کشور مشخص شد.
همچنین در این نشست، مسئولان مربوطه، گزارش آخرین اقدام های انجام شده در طراحی و بهینه سازی شبکه ارتباطی برای تحقق اهداف پیش بینی شده را ارائه کردند. این گزارش حاکی است، دکتر واعظی در این نشست بابیان این مطلب که هدف اصلی، توسعه شبکه با کیفیت مناسب همراستا با سیاست های اقتصاد مقاومتی است، گفت: طی دوسال گذشته، کمیته ارتقاء کیفیت در وزارت ارتباطات تشکیل شد و بهینه سازی شبکه و توسعه پهن باند کشور به عنوان موضوعات مهم در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد: طی سال های گذشته، اقدام های پراکنده ای در شبکه ارتباطی کشور برای رفع نیاز مردم صورت گرفته بود اما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد شبکه منسجم و علمی به عنوان یک سیست مهم ، مورد برنامه ریزی قرار گرفت.
وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که شرکت های بزرگ ارتباطی نظیر شرکت مخابرات ایرانمی بایست توسعه و ایجاد رقابت در کشور را به عنوان یک نگاه ملی در دستور کار خود قرار دهند، تصریح کرد: شرکت مخابرات باید با امکانات عظیم در اختیار خود، برای درآمد سازی برای توسعه شرکت و همچنین رونق کسب و کار ICT اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: آماده سازی زیرساخت های ارتباطی برای ارائه خدمات با کیفیت و قابل قبول به مردم به عنوان یکی از برنامه های اصلی وزارت ارتباطات ، به طور جدی پیگیری خواهد شد. دکتر واعظی تصریح کرد: باید با ابتکارات، نوآوری و بهره گیری از تجربیات موفق در دنیا، سرویس های جدید تعریف شود تا شاهد رونق کسب و کار در حوزه ICT باشیم. وی با اشاره به نام گذاری سال جاری به نام : اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" از سوی مقام معظم رهبری گفت: دولت اعتقاد جدی به این شعار دارد و تصمیم گرفته تا به جای انجام کارهای تبلیغاتی، اقدام های عملی برای تحقق ان را اجرایی کند.
در پایان این نشست، برنامه اقدام و تقسیم کار ملی میان شرکت های دولتی و غیر دولتی تعیین و با دستور دکتر واعظی به موقع به اجرا گذاشته می شود.