پیام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی
۰۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۹ ۱۵۷۹
پیام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دهمین کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی

در متن پیام آمده است:

در دهه اخیر رشد سریع ارتباطات و فناوری اطلاعات تاثیرات زیادی بر همه عرصه های زندگی بشری گذاشته و پیشرفت بسیاری از کشورهای جهان، معلول استفاده خردمندانه از این فناوری است. استفاده بهینه از فرصتهای ایجاد شده توسط فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و پیشرفت های این حوزه در جهت رشد و پیشرفت کشورها، نیازمند آگاهی، دانش و دسترسی پرظرفیت آحاد جامعه به ذخایر اطلاعاتی است. هر ملتی که بیشتر، سریعتر و هدفمندتر از اطلاعات بهره بگیرد، اسباب رشد و پیشرفت همه جانبه خود را فراهم می کند.
نقش این فناوری در رونق اقتصادی کشورها آنچنان چشم گیر است که قریب به اتفاق کشورهای جهان در سال های اخیر، ایجاد و گسترش شبکه پهن باند را به عنوان زیرساخت توسعه پایدار جزء اصلی ترین محورهای برنامه ملی خود قرار داده اند با این هدف که در این مسیر امکان طراحی و تعریف خدمات متنوع در همه لایه های زندگی و توسعه کیفیت زیست محور جهان را برای شهروندان و   بنگاه های اقتصادی و اجرایی فراهم آورند. امروزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین عامل توانمند ساز در همه بخش ها، یافته است.
لیکن در کنار رشد سریع و گسترده زیرساخت های ارتباطی و فناوریهای اطلاعاتی و همچنین توسعه چشمگیر پژوهش های عملیاتی که منجر به تولید دانش و طراحی و ساخت سخت افزارها و نرم افزارهای کاربردی متعدد در عرصه زندگی بشر شده است، ارتقاء سطح آگاهی ها و دانش استفاده و کاربرد این امکانات و فرصت ها نیز به یک ضرورت جدی و بسیار مهم بدل شده است.
در واقع پژوهش و توسعه هر فناوری اگر نتواند بستر اجرایی لازم برای تثبیت خود را بدست آورد، ابتر و به بی نتیجه خواهد ماند. از سویی به سبب ماهیت تخصصی حوزه فناوری و الزام بهره گیری از ابزارها، سکوها و بسترهای مختلف و نوین، اجرایی شدن ایده ها و ابداع ها و اختراعات این حوزه نیازمند داشتن، آگاهی و دانش مرتبط است که طبعاً شکل گیری این مجموعه برای تحقق اهداف جهان ارتباطاتی و پیوست آینده بدون آموزش محقق نخواهد شد.
آموزش در حقیقت رمز موفقیت در هر کار نوین است که مسیر تکامل ایده ها و ابداعات را تسهیل و تسریع می نماید. در طول تاریخ موفق ترین پدیده ها از بستر آموزش های صحیح و موثر، همه گیر و اثرگذار شده اند و قرار گرفتن این مهم در صدر کارهای انبیای الهی، موید جایگاه و اهمیت موضوع آموزش است.
طبعاً امروزه به جهت پیچیده شدن روابط انسانی، توزیع جغرافیایی جویندگان دانش و ارتقاء ارزش زمان روش های سنتی آموزش، بهره وری کافی برای هماوردی و پاسخگویی به این همه نیاز و عطش برای دانستن را نخواهد داشت. این است که موضوع روش های یاددهی و یادگیری از دور و آموزش به شیوه الکترونیکی، خود به یک شاخه جدی از فناوری بدل شده است.
در این راستاست که رویدادهای علمی نظیر همایش یادگیری الکترونیکی با اهداف ایجاد محیطی برای عرضه یافته های پژوهشی متخصصان در این حوزه و پدید آوردن محلی برای تبادل و تعامل میان صاحب نظران و تضارب آرای پژوهشگران، ارتقای سطح دانش، بنیش و فرهنگ علمی، شناسایی مسائل پژوهشی و ایجاد محطیی هم افزا برای حل آن ها و ارزیابی سیاست ها و برنامه های اجرایی نظام یادگیری الکترونیکی در سطح ملی اجرا می شود تا مسیر رسیدن به توسعه ای پایدار و دانش بنیان را هموار سازد.
در دولت تدبیر و امید، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انرژی ها و رویه های کاری خود را بر توسعه زیرساخت و تامین بستر مناسب برای جهش و حرکت سریع برای جبران کاستی ها و پاسخگویی به نیازهای جامعه معطوف نموده است. در حوزه آموزش نیز برنامه های ما از طریق دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات به عنوان مرجعه آموزش های کوتاه مدت و الکترونیکی حوزه ICT شکل گیری شده و در حال پیاده سازی است و ما در صدد ایفای نقش فعال خود در این عرصه نیز هستیم.
همه پژوهشگران و اساتید فضای مجازی، بخش خصوصی، اصناف، اپراتورها، شرکت های دانش بنیان و دست اندارکاران بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دستیابی به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی لازم است به مثابه یک پیگر واحد در تمام لایه های تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا حمایت کافی و سریع خود در توسعه آموزش های الکترونیکی را به عمل آورند، چرا که این آموزشها در واقع پیاده سازی دستاوردهای فناوری اطلاعات و همچنین عرضه خدمات علمی ، فرهنگی و اجتماعی کشور یکی از عوامل مهم بر بستر ارتباطات است تا در مسیر تحقق جامعه ای پویا و بالنده از هیچ تلاشی فروگذار نباشیم.
امید می رود همایش یادگیری و یاددهی الکترونیکی که با حضور مراکز پژوهشی و دیگر سازمانی های مدیریتی و حضور فعالان، دانشجویان، پژوهشگران و اندیشمندان این حوزه برگزار می شود. بتواند علاوه بر معرفی و بازیاب نتایج تحقیقات، پژوهش ها، تجربه ها و نوآوری های علمی این حوزه، بستری برای رفع موانع یادگیری الکترونیکی نزد آحاد جامعه را فراهم کند.