مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در سمینار تخصصی Wifi Offloading : ایجاد شبکه وای فای راهی برای سودآوری تلفن ثابت
۰۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۴ ۱۶۷۷
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در سمینار تخصصی Wifi Offloading : ایجاد شبکه وای فای راهی برای سودآوری تلفن ثابت

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، دکتر زارعیان که در سمینار تخصصی Wi-Fi Offloading به میزبانی شرکت دلسا، زایکسل سخن می گفت، با اشاره به اینکه توسعه فناوری اطلاعات، محور توسعه در سایر بخش هاست و کشوری که نتواند در این بخش به جایگاه مطلوبی برسد قطعا در سایر حوزه ها نیز نمیتواند پیشرفت کند، گفت : شرکت مخابرات ایران باید با استفاده از دانش کافی و سرمایه گذاری مطلوب، امکانات و شرایط لازم را برای ایجاد تغییر شبکه موجود در برنامه ششم بوجود آورد.

وی با اشاره به دو دیدگاه جایگاه ایران در سایر کشورها در میان شاخص ها و چالش های موجود در حوزه فناوری اطلاعات گفت : ما هر چند در سرویس های پایه، جایگاه خوبی داریم. اما هنوز در بسیاری از شاخص های فناوری اطلاعات به میانگین جهانی نرسیدیم.
دکتر زارعیان به چالش های هزینه ای و تعرفه ای در این حوزه اشاره کرد و گفت: باتوجه به این که مخابرات ایران در منطقه رتبه آخر را در تعرفه تلفن ثابت دارد و ارزان ترین تلفن ثابت در منطقه، را ارائه میکند، راه توسعه و کاربرد فناوری های جدید کندتر از سایر کشورها است. 
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به شاخص های دولت الکترونیکی در بخش خدمات آنلاین، زیرساخت های مخابراتی و سرمایه انسانی گفت : "بررسی این شاخص ها نشان داده که ایران رتبه 105 را در این حوزه داراست، و بخش خدمات آنلاین در زیرساخت های مخابراتی از میانگین جهانی و منطقه ای پایین تر است . اما در بخش سرمایه انسانی از مقدار متوسط جهانی و منطقه بیشتر است ."
وی افزود: "بالا بودن شاخص سرمایه انسانی  از متوسط جهانی و منطقه نشان میدهد که زمینه رشد و توسعه در این حوزه فراهم است و مساله عمده برنامه ریزی در این حوزه است."
دکتر زارعیان افزود : برخلاف کشورهای توسعه یافته که در آن، از خصوصی سازی به عنوان فرصت یاد میکنند و مسیر رشد و رونق در آن هموارتر است، در کشور ما، خصوصی سازی با چالش ها و موانع زیادی همراه است. خصوصی سازی محرک توسعه است لیکن باید هر اقدامی در این بخش کارشناسی شده باشد.
وی به کمیت گرایی نهادهای حاکمیتی و عدم تناسب تعداد مشترکان و FCP ها در این حوزه اشاره کرد و گفت : "بررسی و مطالعه بازار ایران در حوزه تلفن ثابت نشان میدهد که این حوزه کشش بیشتری نداشته و صدور مجوزهای FCP باید با مطالعه بیشتری صورت گیرد تا مردم بتوانند با برنامه ریزی خدمات مطلوب را از شرکت های این حوزه دریافت کنند."
وی افزود : ما به عنوان اپراتور برتر در حوزه ثابت باید برای رقابت آمادگی لازم را داشته باشیم و شرایط را برای آن تغییر دهیم.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، تغییر نسل فناوری ثابت و همراه را به عنوان چالش بعدی حوزه فناوری اطلاعات بیان کرد و گفت : تغییر نسل تلفن همراه به خوبی صورت گرفت، تغییر نسل تلفن ثابت  نیازمند تغییر اساسی و سرمایه گذاری زیاد است 
وی چالش دیگر حوزه ارتباطات ثابت را تحرک پذیری بیش از حد نسل های جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و گفت : با توجه به وجود زیرساخت شبکه تلفن ثابت برای شبکه تلفن همراه، اگر در جامعه ای که تحرک پذیری صورت میگیرد، تغییر رفتار و کاربردها متحول نشود، برای اپراتورها سودآور نیست.
مدیرکل روابط عمومی مخابرات ایران، با اشاره به تغییر نگرش در زمینه توسعه گفت : تنها با خرید تکنولوژی نمیتوان به توسعه دست یافت بلکه باید تغییر رفتار نیز صورت گیرد.
وی با تاکید بر آموزش و خروج از تفکر و ساختار سنتی برای رسیدن به توسعه گفت : نگرش سنتی به حوزه ارتباطات باید تغییر کند چون که جریان توسعه ارتباطات در دنیا بسیار سریع است و باید برای این تغییرات کمک کنیم و آماده باشیم تا به توسعه دست یابیم.