ایجاد استاندارد اینترنت اشیا به رهبری مایکروسافت
۰۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۰ ۱۰۳۴
ایجاد استاندارد اینترنت اشیا به رهبری مایکروسافت

کارشناسان معتقدند یکی از موانع اصلی بر سر راه گسترش اینترنت اشیا رقابت میان شرکت‌های تجاری و پروتکل‌های بسته آنها و استانداردهای باز مورد نیاز اینترنت اشیا است.

مایکروسافت رهبری گروهی از غول‌های فناوری برای تشکیل گروه استانداردهای اینترنت اشیا را بر عهده گرفته است.
به گزارش ایتنا از فارس، این گروه که بنیاد ارتباط آزاد یا The Open Connectivity Foundation (OCF) نام دارد، استانداردهای تعاملی برای میلیاردها ابزار قابل اتصال به اینترنت اشیا را تعریف خواهد کرد. 
با توجه به همه‌گیر شدن اینترنت اشیا تا دو سال آینده شکل‌گیری این گروه امری بود که کارشناسان از مدتی قبل در انتظارش بودند.
از جمله دیگر اعضای این گروه می‌توان به Electrolux، General Electric، Qualcomm، Samsung، ARRIS اشاره نمود.
کارشناسان معتقدند یکی از موانع اصلی بر سر راه گسترش اینترنت اشیا رقابت میان شرکت‌های تجاری و پروتکل‌های بسته آنها و استانداردهای باز مورد نیاز اینترنت اشیا است. آنها تداوم وضعیت فعلی را ناممکن دانسته و خواستار تغییر آن هستند.
پیش از این در سال ۲۰۱۴ هم گروه دیگری با هدف مشابه به نام کنسرسیوم Open Interconnect Consortium (OIC) شکل گرفت، اما عدم استقبال گسترده شرکت‌های تجاری از آن باعث شد چندان در تحقق اهدافش موفق نباشد. بنابراین می‌توان OCF را شکل سازمان یافته و جدیدتری از OIC دانست.