1- دفتر مرکزی: خیابان سئول – نبش پنجم شرقی – پلاک 1

تلفن: 84371111       فاکس: 84371000       کدپستی: 1995963451

2- واحد شبکه و دیتا: خیابان دکتر شریعتی – بالاتر از سینما فرهنگ – بن بست فیروزه – پلاک 4

تلفن: 22618700       فاکس: 22618702      کدپستی: 1913996311

3- سایت هفت تیر: میدان هفت تیر – خیابان شهید مفتح جنوبی – کوچه عارف ادیب – کوچه گیتی – پلاک 10

تلفن: 88301883       فاکس: 88317031

4- سایت سعدی: خیابان سعدی شمالی – خیابان مرادی نور – پلاک 96

تلفن: 77529240       فاکس: 77529240

 

 

info@sinet.ir